#Chủ tịch Nghị viện Châu Âu

EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực giữa Việt Nam và EU
06:34 09/09/2021

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) David Sassoli khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.