#Chuẩn y Ban Chấp hành

Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op
16:33 30/09/2020

Ngày 30-9, tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) diễn ra Lễ trao Quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Saigon Co.op khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.