#Chiến lược tổng thể phòng

Trình phê duyệt Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch trước 30/11
20:13 27/11/2021

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch.