#Cà Mau thích ứng an toàn

Cà Mau điều chỉnh quy định mới để thích ứng an toàn
17:32 08/12/2021

Chiều 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, ký ban hành Quyết định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng từ 0 giờ 9/12 và thay thế cho Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/10, cũng như tạm dừng thực hiện các nội dung chỉ đạo trước đây trái với Quyết định hiện tại.