#Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời
18:45 17/02/2022

Vấn đề phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các quyền của trẻ em, cũng như việc thực hiện các mục phát triển bền vững trong Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
16:24 15/01/2022

Theo Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, năm qua, đại dịch Covid-19, đặc biệt làn sóng dịch lần thứ tư, đã tác động sâu sắc đến lĩnh vực lao động-việc làm và an sinh xã hội của người dân. Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế”, song hành với thực hiện những chính sách hỗ trợ người dân, người lao động cùng doanh nghiệp trong đại dịch, các giải pháp để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. 

Bảo đảm hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trong dịch Covid-19
19:45 12/01/2022

Năm 2021, ngành lao động-thương binh và xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân. Nhiều chính sách an sinh xã hội “chưa từng có tiền lệ” đã được ban hành, giúp người dân, người lao động và doanh nghiệp ứng phó với khó khăn của đại dịch, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới. 

10 thành tựu, sự kiện nổi bật về lao động-thương binh và xã hội năm 2021
15:33 12/01/2022

Ngày 12/1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố 10 thành tựu, sự kiện nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội năm 2021. Những nội dung đáng quan tâm là việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19…