#Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, giao quyền phòng, chống dịch cho cơ sở
10:48 07/12/2021

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cấp phải đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tinh thần chủ động, trước hết thực hiện đúng, đủ yêu cầu, nhiệm vụ theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.