#Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh

Một trường hợp nặng như bệnh nhân người Anh được cai ECMO thành công
19:42 10/06/2021

Một trong những bệnh nhân nặng được Hội đồng chuyên môn hội chẩn thường xuyên và được coi là một trường hợp nguy kịch như bệnh nhân người Anh (BN91) đã cai được ECMO thành công tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tin vui được Tiểu ban Điều trị cho biết chiều 10-6.