#AUKUS

Mỹ tìm cách xoa dịu đồng minh
07:04 19/09/2021

Trong bối cảnh các nước châu Âu nêu quan ngại và phản đối thỏa thuận đối tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia, có tên là AUKUS, Mỹ có ngay động thái nhằm xoa dịu đồng minh, trong đó khẳng định Pháp là đối tác và đồng minh quan trọng của Mỹ.