Đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận nhìn từ trên cao.

Hơn 510 nghìn lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Trong 1 tháng đưa vào thu phí (từ 0 giờ ngày 9/8 đến 6 giờ ngày 7/9), đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đã đạt lưu lượng 510.627 lượt xe, bình quân 17.607 lượt xe/ngày; trong đó xe loại 1 đạt 359.746 lượt, chiếm 70,5% lưu lượng toàn tuyến; xe loại 2 đạt 48.497 lượt, chiếm 9,5 %; loại 3 đạt 73.267 lượt (14,3%),…