#30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp người lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sử dụng 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp người lao động
18:18 24/09/2021

Chiều 24/9, tại phiên họp bất thường, với tỷ lệ tán thành 100% các ủy viên có mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.