Thiết kế Đài Kiểm soát không lưu.

Gần 3.500 tỷ đồng đầu tư các công trình quản lý bay tại sân bay quốc tế Long Thành

Sáng 29/9, tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức phát lệnh khởi công dự án thành phần 2, tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng (gồm các công trình phục vụ quản lý bay, thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành-giai đoạn 1).