Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: HƯƠNG DIỆP)

Hơn 2.000 bài, ảnh dự thi Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV đã tiếp nhận hơn 2.000 bài, ảnh thuộc 5 thể loại báo chí tham gia. Theo đánh giá bước đầu, các tác phẩm tham dự Giải báo chí lần này đã được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm về chất lượng của từng tác phẩm dự thi.