#10 sự kiện nổi bật

10 thành tựu, sự kiện nổi bật về lao động-thương binh và xã hội năm 2021
15:33 12/01/2022

Ngày 12/1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố 10 thành tựu, sự kiện nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội năm 2021. Những nội dung đáng quan tâm là việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19…

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp
20:56 21/12/2021

Bộ trưởng Tư pháp vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp. Các sự kiện đã đánh giá một cách toàn diện những kết quả nổi bật của hoạt động tư pháp trong năm qua.