Sản phẩm gỗ mềm xẻ của Canada. Ảnh: CBC/TTXVN

Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada

Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp đặt mức thuế 8,59% đối với hầu hết các nhà sản xuất gỗ xẻ của Canada, giảm mạnh so với mức thuế 17,91% hiện tại và cũng thấp hơn nhiều so với mức 11,64% được đề xuất đầu năm nay. Tuy nhiên, các mức thuế thấp hơn dự kiến này chưa đủ để xoa dịu sự thất vọng của Canada.