Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Hợp tác, đoàn kết nhằm bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững hơn

Diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam-Lào-Campuchia hội nhập, hợp tác vì phát triển xanh và bền vững trong một thế giới có Covid-19” nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu, kêu gọi sự quan tâm và phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong nước và sự cam kết đồng hành của cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết về phụ nữ, bình đẳng giới và phát triển bền vững.