Việt Nam Chính thức trở thành nước có định danh điện tử quốc gia

Việt Nam Chính thức trở thành nước có định danh điện tử quốc gia

Ngày 18/7/2022, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chính thức công bố ứng dụng định danh điện tử (VNeID). Bắt đầu từ ngày này, lực lượng công an sẽ phê duyệt tài khoản cho những người đã đăng ký. Đây là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia.
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân.

Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) nói riêng đã thực hiện khối lượng công việc “khổng lồ” với liên tiếp các dự án, đề án (thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử, phát triển ứng dụng Đề án 06…). Để thấy rõ những nỗ lực nêu trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06.