Mặc dù đã 77 năm qua đi, nhưng những ký ức về Tháng Tám lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người chiến sĩ thành Hoàng Diệu Lê Đức Vân. (Ảnh: Sơn Bách)

Những ngày Tháng Tám không thể quên trong ký ức người chiến sĩ thành Hoàng Diệu

Sau tiếng hô dõng dạc: “Đồng bào theo tôi”, lá cờ đỏ sao vàng được phất cao. Rồi không ai bảo ai, tất cả đi theo bóng cờ hướng qua các phố Tràng Tiền ra hồ Hoàn Kiếm rồi chạy dọc phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Dòng người mang theo niềm tin với cách mạng và nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam.