Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 3 (phát hành từ ngày 13/1)

Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 3 (phát hành từ ngày 13/1)

Từ buổi ban đầu xác lập một phong tục vô cùng độc đáo của dân tộc Việt, cho đến hôm nay, Tết Nguyên đán vẫn luôn bổ sung, tích hợp giá trị tinh thần mới, được thể hiện thông qua các hình thức “ăn Tết” mới, mỗi lúc một thêm phong phú và sinh động. Từ buổi ban đầu xác lập một phong tục vô cùng độc đáo của dân tộc Việt, cho đến hôm nay, Tết Nguyên đán vẫn luôn bổ sung, tích hợp giá trị tinh thần mới, được thể hiện thông qua các hình thức “ăn Tết” mới, mỗi lúc một thêm phong phú và sinh động.