Góc nhìn

Sốt ruột!

Gần 58 nghìn doanh nghiệp (DN) đã được thành lập mới và quay trở lại hoạt động trên địa bàn cả nước trong năm tháng đầu năm nay. Trong đó có 44.740 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 349.463 tỷ đồng, tăng 24,1% về số DN và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. So sánh năm 2015 với năm 2014, tỷ lệ này chỉ là tăng 15,5% về số DN và tăng 26,3% về vốn.

Bức tranh phát triển DN trong năm tháng đầu năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá có bước phát triển mạnh mẽ. Lý do chủ yếu là nhờ tác động của việc thực thi Luật DN và Luật Đầu tư (sửa đổi) cùng những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các cấp, các ngành.

Không thể phủ nhận, hai luật quan trọng là Luật DN và Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 đã thổi luồng gió mới cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN, tạo động lực thúc đẩy việc hình thành và ra đời các DN mới. Với Luật Đầu tư (sửa đổi), các nhà đầu tư từ chỗ chỉ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cho phép, nay được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện (Luật quy định sáu ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thay vì chỉ liệt kê chung chung các ngành nghề như trước đây, gây khó hiểu khi triển khai luật). Theo Luật này, các điều kiện áp dụng đối với 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại các văn bản dưới nghị định tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 1-7-2016.

Như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa, tất cả các điều kiện áp dụng cho 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu trên sẽ hết hiệu lực. Theo Luật Đầu tư (sửa đổi), ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ được quy định tại Luật Đầu tư, còn điều kiện cụ thể đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này có nghĩa, nếu không nhanh chóng ban hành các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thì việc triển khai Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ gặp khó khăn, tác động không nhỏ tới DN, nhà đầu tư.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký công văn yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật DN và Luật Đầu tư (sửa đổi). Theo đó, yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định tại các thông tư, quyết định của bộ trưởng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3478/BKHĐT-PC ngày 9-5-2016 để tổng hợp, xây dựng các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Trước ngày 30-5 tới đây, các bộ phải trình Chính phủ các nghị định này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Người đứng đầu Chính phủ tỏ ra sốt ruột; DN, nhà đầu tư đang mong ngóng chờ đợi, thế nhưng dường như các bộ liên quan lại “đủng đỉnh”. Liệu có xảy ra tình trạng Luật phải chờ nghị định hướng dẫn mới triển khai thực hiện được?