Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, sự kiện chính trị quan trọng nổi bật của thành phố trong năm nay, đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết được Đại hội thông qua thể hiện rõ sự vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư phù hợp với thực tiễn thành phố; là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra đã được chắt lọc đưa vào Nghị quyết và cuộc sống cũng đòi hỏi Nghị quyết sớm được đưa vào thực tế…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên cơ sở nhìn nhận, dự báo toàn diện tình hình thế giới và trong nước; phân tích thấu đáo những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức tác động đến quá trình xây dựng, phát triển của thành phố trong những năm tới, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xác định chủ đề của Đại hội lần thứ 10 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông - Nam Á”.

Nghị quyết Đại hội đã xác định 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bảy chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố trong những năm tới. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người để xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt hơn, đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn. Luôn tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân; tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xóa bỏ những rào cản để khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh (khóa 10) yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong toàn Đảng bộ; phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, tổng kết. Tập trung chỉ đạo các Chương trình đột phá từ tư duy đến chính sách; từ bố trí cán bộ đến điều hành, tổ chức thực hiện phải đạt được yêu cầu đột phá, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống…

Với truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10. Nhìn từ góc độ của sự quan tâm, có thể thấy rằng, Đại hội lần này không còn riêng là công việc nội bộ của Đảng bộ thành phố, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa, đi vào từng giới, từng đối tượng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Hầu hết người dân thành phố đều đồng tình với những hoạch định cho những năm tới, nhất là bảy chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ thành phố.

Ông Lê Văn Nhương, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Thành Phát, cho biết, là doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xây dựng, ông rất tâm đắc với Chương trình đột phá “Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông”. Theo ông Nhương, trước mắt, thành phố cần quan tâm hơn nữa việc phát triển hạ tầng các quận mới, các huyện ngoại thành để từng bước hình thành các khu đô thị, là nơi giãn dân trong nội thành và nâng cao chất lượng sống dân cư tại chỗ. Về lâu dài, thành phố cần đẩy mạnh xây dựng cầu, đường, kể cả mở nhiều đường mới, kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Khi hạ tầng giao thông tốt, sẽ là động lực thúc đẩy giao thương kinh tế trong vùng, liên vùng phát triển.

Là DN ngành may, ông Hoàng Văn Tú, Giám đốc Công ty Phú Hòa cho rằng, Chương trình đột phá “Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố” là rất thời sự trong bối cảnh hiện nay. Thời gian tới, sự cạnh tranh trong ngành may sẽ càng gay gắt hơn. Do vậy, nếu muốn tồn tại, phát triển, không còn cách nào khác, DN ngành may phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, cụ thể là năng suất lao động phải tăng, chi phí sản xuất giảm.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn tán thành cao với chỉ tiêu về tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đến năm 2020 và chỉ tiêu về tạo việc làm mới trong 5 năm (2015-2020). Theo ông Tuấn, thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đang phát triển với yêu cầu tăng nhanh nguồn nhân lực có trình độ cao, có kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, quản lý, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cần xác định và cân đối chỉ tiêu đào tạo tổng thể và chỉ tiêu đào đạo của từng trường đào tạo nghề, gắn kết với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành nghề và cấp trình độ đào tạo; hình thành và phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, bảo đảm tiêu chuẩn nghề quốc gia, khu vực và quốc tế.

Về lĩnh vực y tế, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, cho rằng, chỉ tiêu phấn đấu về tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/10.000 dân đến năm 2020 đã thể hiện một cách cụ thể sự quan tâm của Đảng bộ thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo bác sĩ Khanh, để đạt được kết quả toàn diện ở lĩnh vực này cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế, kiện toàn và ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế từ phường, xã, quận, huyện đến thành phố là giải pháp rất cần được chú trọng.

Thành công của Đại hội đã tiếp thêm niềm tin và sự kỳ vọng của người dân về sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố trong tương lai không xa. Với niềm phấn khởi, tự hào là người dân huyện “Nông thôn mới” đầu tiên của thành phố, ông Phạm Đăng Bảo ở ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tâm sự :“ Bản thân tôi và bà con rất vui mừng vì tới đây, việc xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục được nâng “chất” cao hơn, làng xóm sẽ phát triển hơn, đẹp hơn. Nhằm giúp nông dân chúng tôi có điều kiện ngày càng vươn lên khá giả, rất mong lãnh đạo thành phố có những giải pháp cụ thể để nông sản hàng hóa làm ra có nơi tiêu thụ ổn định hơn, giá trị sản phẩm được nâng cao hơn...

Sự kỳ vọng, mong mỏi của người dân cũng chính là “mệnh lệnh” từ thực tế để Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của thành phố nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực.