SHB cung cấp giải pháp tài chính mới cho doanh nghiệp nhập khẩu

NDO -

NDĐT- Ngày 20-10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngoại tệ từ các ngân hàng, SHB triển khai Dịch vụ phát hành L/C trả chậm có điều khoản thanh toán ngay - UPAS L/C.

SHB cung cấp giải pháp tài chính mới cho doanh nghiệp nhập khẩu

Đây là giải pháp tài chính hữu hiệu dành cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu với những lợi ích nổi trội, như: Lãi suất thấp hơn lãi suất vay ngoại tệ thông thường. Có thể mua hàng với giá tốt trong hợp đồng mua bán với nhà xuất khẩu do Nhà xuất khẩu nhận được tiền ngay khi xuất trình bộ chứng từ, kéo theo thuế nhập khẩu phải trả ít hơn. Được tài trợ vốn dưới hình thức L/C trả chậm, tùy theo nhu cầu và khả năng trả nợ. Loại tiền phát hành và thanh toán L/C: USD, EUR, GBP, JPY và các ngoại tệ khác (nếu có). Phí cạnh tranh, ưu đãi...