SBT đạt Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất và Báo cáo Phát triển bền vững trình bày tốt nhất năm 2022

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (AgriS, Hose: SBT) tiếp tục được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2022 và đạt Giải trình bày Tốt nhất cho Báo cáo Phát triển bền vững tại hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
SBT đặc biệt được vinh danh tại hạng mục Giải trình bày Tốt nhất cho Báo cáo Phát triển bền vững.
SBT đặc biệt được vinh danh tại hạng mục Giải trình bày Tốt nhất cho Báo cáo Phát triển bền vững.

Ngày 2/12/2022 vừa qua, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, Hose: SBT) đã được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2022 - Nhóm vốn hóa lớn tại hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital tổ chức.

Đây là lần thứ ba liên tiếp SBT được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất cùng với các công ty đầu ngành tại Việt Nam như Vinamilk, PFT, PV Drilling và PNJ.

SBT đạt Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất và Báo cáo Phát triển bền vững trình bày tốt nhất năm 2022 ảnh 1

SBT được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2022 - Nhóm vốn hóa lớn

Cũng tại lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm nay, SBT đặc biệt được vinh danh tại hạng mục Giải trình bày Tốt nhất cho Báo cáo Phát triển bền vững.

Báo cáo Phát triển bền vững của SBT được tích hợp vào Báo cáo thường niên và được xây dựng dựa trên Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển Bền vững toàn cầu GRI, 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Bộ chỉ số VNSI20 - Chỉ số phát triển bền vững bao gồm 20 cổ phiếu thuộc VN100 có tính phát triển bền vững tốt nhất thị trường.

Đây là lần đầu tiên SBT được vinh danh tại hạng mục này, giải thưởng một lần nữa khẳng định mục tiêu trở thành Công ty nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và hài hòa quyền lợi với các bên liên quan của SBT.