Tiếng nói từ cơ sở

Rà soát vị trí việc làm để tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế là chủ trương đúng, nhưng sẽ rất khó khăn nếu không thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Nghị định quy định, các cơ quan, đơn vị phải xác định từng vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, có tính đến sự khác nhau về mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lý,... Để thực hiện tốt Nghị định này, cần có sự quyết tâm và công tâm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiên phong trong tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm một số chức danh, nhiệm vụ ngành giáo dục - đào tạo; tăng cường tự chủ kinh phí của các đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi mô hình từ hoạt động đơn vị sự nghiệp sang hình thức hợp tác công - tư. Riêng số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh đã cắt chi trả phụ cấp là 17.433 người.

Sau một thời gian vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, việc cắt giảm một số vị trí việc làm trong ngành y tế và giáo dục nhận được sự đồng thuận rất cao. Việc cắt giảm nhân viên y tế học đường là một thí dụ. Mỗi trường tiểu học, THCS có một nhân viên y tế, nhưng hầu như “thất nghiệp” vì ít khi có học sinh ốm đau đến với nhân viên y tế, nếu có thì họ cũng không đủ khả năng chữa trị mà vẫn phải trông vào các cơ sở y tế. Trong khi đó, mỗi trạm y tế xã, phường có từ năm đến tám nhân viên nhưng công việc không nhiều. Căn cứ vào thực tế đó, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển nhiệm vụ y tế học đường về các trạm y tế xã, phường. Nhờ cách làm này, mỗi xã, phường, thị trấn giảm hai đến ba vị trí việc làm.

Tương tự, kế toán các trường tiểu học, THCS chỉ cần làm việc một, hai buổi mỗi tuần là xong công việc, do các khoản thu, chi không nhiều. Do đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường tiểu học, THCS không tuyển dụng nhân viên kế toán. Thay vào đó, phòng giáo dục - đào tạo bố trí nhân viên kế toán làm nhiệm vụ kế toán cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn, đồng thời tăng cường trả lương qua thẻ.

Cách làm của Quảng Ninh cho thấy hiệu quả khá rõ của việc rà soát, tinh giản biên chế. Có những vị trí việc làm cần thêm lao động nhưng sẽ sử dụng trong biên chế đã được giao, có những vị trí việc làm có thể giảm lao động hoặc chuyển sang thuê, khoán theo thời hạn. Đây là cách làm, kinh nghiệm hay có thể tham khảo để nhân ra diện rộng.