Ra mắt bộ quy tắc thực hành thúc đẩy bình đẳng, ngăn ngừa phân biệt đối xử tại nơi làm việc

NDO -

NDĐT- Ngày 22-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổ chức Lao động quốc tế tổ chức giới thiệu bộ quy tắc thực hành thúc đẩy bình đẳng và ngăn ngừa phân biệt đối xử tại nơi làm việc ở Việt Nam.

Ảnh: Trần Hải.
Ảnh: Trần Hải.

Bộ quy tắc thực hành là tập hợp các nguyên tắc định hướng dành cho người sử dụng lao động và doanh nghiệp về thúc đẩy bình đẳng và không phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam xây dựng, để giúp các doanh nghiệp thành viên của VCCI cũng như tất cả người sử dụng lao động nói chung thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy cơ hội đối xử bình đẳng, xoá bỏ phân biệt đối xử trong chính sách và thực tiễn tại doanh nghiệp của họ.

Ở Việt Nam, pháp luật quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm không phân biệt đối xử trong tuyển dụng và sử dụng lao động. Bộ quy tắc này không thay thế cho pháp luật của quốc gia, mà là công cụ tự nguyện hỗ trợ, thúc đẩy tuân thủ pháp luật, cũng như giới thiệu các kinh nghiệm quốc tế tốt liên quan tới thúc đẩy bình đẳng về cơ hội và đối xử. Tuân thủ bộ quy tắc này sẽ có ý nghĩa tốt đối với công việc kinh doanh và tạo thuận lợi cho những nỗ lực để trở thành một người sử dụng lao động có trách nhiệm xã hội.

Xoá bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc là một quá trình liên tục. Ở nhiều nước trên thế giới, nhiều định kiến xã hội trong thị trường lao động có ảnh hưởng mạnh hơn hiệu lực của quy định pháp luật. Một người quản lý tiến bộ sẽ có những thay đổi hài hoà về thái độ, kỳ vọng, nhận thức về phân biệt đối xử và những biện pháp loại bỏ phân biệt đối xử trong người lao động, trong cộng đồng nơi doanh nghiệp gắn kết và giữa các bên liên quan trong quá trình sản xuất.

Theo thời gian, việc lồng ghép bộ quy tắc vào việc quản lý sẽ góp phần tuân thủ pháp luật và sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp. Đó là những lợi ích về cải thiện khả năng thu hút những lao động tài năng và có tay nghề; tăng khả năng giữ chân nhân; tăng sự hài lòng của lực lượng lao động và giảm thay thế lao động. Tất cả điều đó cùng đáp ứng mục tiêu cơ bản nhất là tránh vi phạm pháp luật. Phúc lợi của người lao động được nâng lên cũng làm giảm nguy cơ xung đột tại nơi làm việc. Ngoài ra, các biện pháp thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng có thể làm tăng năng suất, đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp, mở ra cơ hội tiếp cận với phân khúc thị trường mới và cải thiện hình ảnh thương hiệu, danh tiếng của doanh nghiệp.

Các hướng dẫn của bộ quy tắc này hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và pháp luật Việt Nam. Bộ quy tắc cũng tham chiếu Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp (Công ước số 111) và Công ước về trả công bình đẳng (Công ước số 100) của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn vào năm 1997.

Phạm vi áp dụng của bộ quy tắc gồm có tuyển dụng và thuê mướn; tiền thù lao, tiền công; xác định và phân công công việc; tiếp cận với đào tạo nghề, thăng tiến và đề bạt; các điều kiện làm việc bao gồm thời giờ làm việc, làm thêm giờ, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ ốm, an toàn lao động và các biện pháp y tế; cung cấp các biện pháp an sinh xã hội và các phương tiện phúc lợi xã hội, các chế độ phụ cấp liên quan đến việc làm; sự bảo đảm về việc làm, bao gồm cả sa thải và cắt giảm việc làm; các hoạt động kinh doanh khác…

Bộ quy tắc gồm bốn tài liệu hướng dẫn thực hành, tập trung vào các nội dung. Đó là: Những lý do doanh nghiệp cần quan tâm đến bình đẳng tại nơi làm việc; Các công cụ thúc đẩy bình đẳng tại nơi làm việc; Thúc đẩy bình đẳng trong thực hành tuyển dụng; Thúc đẩy bình đẳng trong sử dụng lao động và hoạt động kinh doanh.

Ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động của VCCI, cho biết, từ năm 1997, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Cho tới nay, nước ta đã thực hiện một số bước lập pháp quan trọng về thúc đẩy bình đẳng và không phân biệt đối xử tại nơi làm việc, bao gồm các quy định về quyền bình đẳng của mọi công dân trong Hiến pháp và cấm phân biệt đối xử trong Bộ luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên, thúc đẩy bình đẳng và không phân biệt đối xử tại nơi làm việc không chỉ là một nghĩa vụ pháp luật với người sử dụng lao động, mà còn tạo dựng ý nghĩa kinh doanh đẹp và trách nhiệm xã hội với người sử dụng lao động.

Ông Huy hy vọng, đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho người sử dụng lao động. Với sự hỗ trợ của ILO, VCCI đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn này với mong muốn giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động kinh doanh của mình thông qua thúc đẩy bình đẳng tại nơi làm việc. Bộ quy tắc tập trung hướng dẫn những vấn đề mà các tổng giám đốc, giám đốc nhân sự, cán bộ quản lý các cấp, đại diện của người lao động, và người lao động đều cần xem xét và áp dụng vào công việc hằng ngày. Những tài liệu này chủ yếu cung cấp thông tin thực tiễn, hướng dẫn pháp lý và những kinh nghiệm tốt nhất từ doanh nghiệp hội viên của VCCI.