Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

NDO -

Sáng 4/7, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (mở rộng), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố Quyết định số 591-QĐ/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và ra mắt Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai ra mắt tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng).
Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai ra mắt tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng).

Theo quyết định này, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai có 15 thành viên. Trong đó, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh là Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòn, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cùng các thành viên sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực ở từng địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên để xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; trong quá trình hoạt động sẽ thường xuyên có báo cáo định kỳ đối với Trung ương và các địa phương.