Quyết tâm cao nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp thành phố Hà Nội chọn “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” là chủ đề công tác năm, điều này một lần nữa khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, với tinh thần trách nhiệm, khuyến khích tư duy đổi mới, tạo thêm đột phá đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 10. (Ảnh Đăng Anh)
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 10. (Ảnh Đăng Anh)

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, 100% các đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, mục tiêu tổng quát năm 2023 thành phố đặt ra là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Kỳ họp đã thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp, 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trong đó GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%. Giảm 30% (tương đương 890 hộ, 0,04%) số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Tăng thêm 81 trường công lập đạt chuẩn quốc gia… Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, năm 2023, căn cứ bối cảnh dự báo tình hình quốc tế còn diễn biến phức tạp và mục tiêu tăng trưởng của cả nước đặt ra là 6,5%, Hà Nội chọn kịch bản tăng trưởng 7% là phù hợp bối cảnh và có tính phấn đấu.

Giải trình rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm, đồng chí Hà Minh Hải cho biết, trước tình hình khối doanh nghiệp đang khó khăn, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn, lao động tại các khu công nghiệp... Đối với nguồn thu từ đất, thành phố sẽ chỉ đạo các quận, huyện, thị xã có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để tạo nguồn thu, bảo đảm nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị khi có nguồn thu mới tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện dự án để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối liên vùng, các tuyến đường vành đai để tạo ra không gian phát triển mới, bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển mới và tạo ra nguồn lực mới; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng sản xuất kinh doanh: các khu, cụm công nghiệp; trung tâm thương mại, dịch vụ; khách sạn cao cấp; các trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, thành phố sẽ quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục triệt để hạn chế của năm 2022.

Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số” nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và định hướng dài hạn phát triển Thủ đô. “Bản chất của cải cách hành chính là thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội bước vào năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều phức tạp và dự báo những khó khăn, thách thức còn khó hơn năm 2022. Song với quyết tâm cao nhất, Hà Nội đã chọn kịch bản tăng trưởng có hướng phấn đấu, tiếp tục thúc đẩy quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các dự án trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc như cung cấp nước sạch sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; các biện pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn…