Quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đã 10 năm kể từ Hội nghị T.Ư 5 khóa XI (tháng 5/2012), từ khi chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) trực thuộc Bộ Chính trị, cũng là chừng ấy năm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhận cương vị Trưởng ban.

Quãng thời gian ấy, với sự quyết tâm không ngừng nghỉ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và các đồng chí tham gia Ban Chỉ đạo, có thể thấy rằng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Chỉ trong 10 năm, với sự nghiêm khắc trong xử lý kỷ luật đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật hơn 170 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý, trong đó có 33 Ủy viên và nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Đặc biệt, tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới nay, 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. 

Với hơn 19.500 vụ án, gần 33.900 bị can bị khởi tố điều tra về các tội danh liên quan tới tham nhũng, kinh tế và chức vụ, trong đó có gần 2.700 vụ án và hơn 5.800 bị can về tội tham nhũng, có thể thấy rằng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở trong Đảng đang trở nên quyết liệt. Từ khi thành lập tới nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba cấp độ (trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc). Về cơ bản, những vụ việc ấy đã và đang được giải quyết một cách rốt ráo, tích cực trên tinh thần nghiêm khắc xong cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người sai phạm là ai.

Nhớ lại lời Bác Hồ từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, để thêm thấm thía rằng, công cuộc cắt bỏ đi những cành sâu mục để cho cây đời tốt tươi, phát triển khỏe mạnh và bền vững cũng là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của cả hệ thống chính trị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Nhìn lại 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những bất cập, khó khăn cần xử lý trong thời gian tới, để thấy được sự quyết tâm, quyết liệt làm trong sạch bộ máy của Đảng, thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng ta, tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.