Quảng Ngãi phê bình 3 huyện tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 không đạt tiến độ

NDO -

Cùng với việc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký ban hành văn bản phê bình 3 huyện tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 không đạt tiến độ.

Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vaccine phòng Covid-19.
Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Cụ thể, phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lý Sơn, Trà Bồng và Sơn Hà có tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 3 phòng Covid-19 (mũi bổ sung, nhắc lại) chỉ đạt dưới 80%; yêu cầu báo cáo giải trình lý do và khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhanh nhất.  

Để thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vaccine trên địa bàn ngay khi tiếp nhận vaccine; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng tiêm chủng khi đến lịch; bảo đảm tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ em từ 12-17 tuổi, mũi bổ sung/nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/4.

Tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trên địa bàn quản lý. Cơ sở y tế tại địa phương tổ chức điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động, tiêm chủng tại nhà để tiêm vét cho người đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp ngành y tế thực hiện kiểm tra, giám sát tại các cơ sở tiêm chủng về công tác chốt đối tượng, thực hiện tiêm chủng, quy trình tiếp nhận bảo quản sử dụng vaccine. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các trường hợp chưa được tiêm chủng (báo cáo rõ lý do, danh sách người dân chưa tiêm) và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp ngành Y tế, cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương tăng cường thực hiện công tác truyền thông cho người dân về lợi ích tiêm chủng mũi bổ sung/mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19 nhằm tăng kháng thể và làm giảm nguy cơ nhập viện, tử vong khi bị lây nhiễm Covid-19 các biến chủng mới.