Việt Nam khẳng định thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Thứ Năm, 20-03-2014, 13:19

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 25, ngày 19-3, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã tiến hành các phiên họp liên quan quyền của các nhóm yếu thế, thiểu số và người khuyết tật. Ðoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực.

Ðại diện Việt Nam khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là quan tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng thiểu số về mọi mặt đời sống trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết cùng tiến bộ giữa tất cả các cộng đồng sắc tộc; hệ thống chính sách, pháp luật được xây dựng theo hướng bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội có tính tới nhu cầu của các cộng đồng thiểu số. Việt Nam đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số... Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và nỗ lực cao để hỗ trợ những người khuyết tật, tạo điều kiện cho họ hưởng thụ ngày càng tốt hơn các quyền con người, trong đó có quyền về giáo dục. Việt Nam tiếp tục nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy bảo vệ quyền của người khuyết tật; mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế nhằm tạo điều kiện để những người khuyết tật có thể hưởng thụ tối đa các quyền con người.