Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

"Phụng đạo yêu nước", góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TTXVN - Chiều 13-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, lãnh đạo các hội thánh và tổ chức Cao Đài Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các hội thánh và tổ chức Cao Đài Việt Nam đã giới thiệu với Chủ tịch nước về hoạt động của các hội thánh và đời sống của các tín đồ Cao Đài thời gian qua.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan, cùng với các tôn giáo khác, các hội thánh và tổ chức Cao Đài Việt Nam đã tích cực hoạt động chung trên một số lĩnh vực, như giáo dục - đào tạo, từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, thăm tặng quà chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Các lễ hội lớn của hội thánh được tổ chức trang trọng, đúng pháp luật. Cơ sở các hội thánh và tổ chức Cao Đài được xây dựng, sửa chữa ngày càng khang trang. Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) đã vận động chức sắc, tín đồ vừa tu hành vừa tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; đồng thời hòa nhập cùng các hội thánh và tổ chức Cao Đài tham gia các hoạt động giao lưu hành đạo và góp phần quan trọng xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các hội thánh Cao Đài hiện nay.

Thời gian qua, các hội thánh và tổ chức Cao Đài Việt Nam đã tham gia vào các sinh hoạt chính trị của đất nước như: Góp ý Dự thảo Hiến pháp năm 2013, đóng góp vào Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc Cao Đài bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước sẽ hướng dẫn tín đồ tu hành theo tôn chỉ, mục đích của đạo Cao Đài, đồng thời thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, học tập, sản xuất góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và chúc mừng toàn thể các đại biểu chức sắc, lãnh đạo các hội thánh và tổ chức Cao Đài Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài. Chủ tịch nước chúc các đại biểu đạt nhiều thành tựu hơn nữa để tiếp tục phát huy truyền thống "phụng đạo yêu nước", góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lịch sử 90 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã khẳng định là một tôn giáo của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn và làm phong phú giá trị văn hóa truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ hoạt động gắn bó với đất nước. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đạo Cao Đài đã phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước hướng dẫn nhơn sanh vừa tu hành vừa tích cực ủng hộ cách mạng, tham gia kháng chiến, cứu nước góp phần cùng nhân dân đấu tranh giải phóng. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp của đồng bào đạo Cao Đài trong kháng chiến cứu quốc cũng như xây dựng đất nước hiện nay.

Hoan nghênh và biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, quý chức sắc, tín đồ tôn giáo phải cùng nhân dân cả nước tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đạo Cao Đài với hơn 2,5 triệu người là bộ phận nhân dân đông đảo có vai trò quan trọng trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Người tín đồ đạo Cao Đài tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.