Ký biên bản ghi nhớ kinh phí tài trợ xây dựng 6 phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao.

Xây dựng 6 phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao tại Ninh Thuận

Ngày 31/5, tại tỉnh Ninh Thuận, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư công nghệ Nam Long (TP Hồ Chí Minh) và Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận ký kết hợp đồng “Đầu tư xây dựng 6 phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao trên nền tảng 4.0; IoT; AI; GIS và CLOUD” với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.