Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh giám sát công tác bầu cử tại Đác Lắc

NDO -

NDĐT - Ngày 10-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Đác Lắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh giám sát công tác bầu cử tại Đác Lắc

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh Đác Lắc báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử. Cụ thể, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 200 Ủy ban bầu cử, trong đó cấp tỉnh một, cấp huyện, thị xã, thành phố 15, cấp xã 184. Toàn tỉnh đã thành lập 1.791 ban bầu cử các cấp, gồm ba Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 23 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 169 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.596 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh đã thành lập 1.849 Tổ bầu cử với 30.801 người tham gia.

Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Đác Lắc đã thành lập danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 141 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 947 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 9.311 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đối với công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, đến nay đã hoàn thành, toàn tỉnh có tổng số cử tri là 1.262.174 người, trong đó nam 628.437 người, nữ 633.737 người. Đến ngày 12-4-2016, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được niêm yết tại trụ sở của 184 xã, phường, thị trấn, các khu vực công cộng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 35 đơn thư liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét giải quyết năm đơn; không xem xét, giải quyết sáu đơn; chuyển các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền 24 đơn.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử luôn được các lực lượng chức năng tích cực phối hợp triển khai lực lượng và biện pháp nắm chắc tình hình có liên quan trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Các đơn vị tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới giữa tỉnh Đác Lắc và tỉnh Mondulkiri (Cam-pu-chia), triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống vượt biên, xâm nhập và tôi phạm khu vực biên giới…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Ủy ban bầu cử tỉnh Đác Lắc đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương bám sát các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử, triển khai đúng luật, đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, để công tác bầu cử đạt được kết quả tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân cả nước thì Ủy ban bầu cử, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức bầu cử, tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra bầu cử đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đúng luật Đặc biệt Đác Lắc là tỉnh có tới 47 dân tộc anh em cùng sinh sống và là địa bàn rộng nên Ủy ban bầu cử và MTTQ các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử, nhất là tuyên truyền cho người dân về tiếng dân tộc để họ nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện quyền công dân của mình.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử cần giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cử tri thuộc thẩm quyền theo đúng thời gian quy định của luật, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã. Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục duy trì các cuộc họp định kỳ để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức phụ trách bầu cử báo cáo kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND đúng thời gian quy định. Tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa toàn tỉnh trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông để cử tri thuận tiện đi lại trong dịp bầu cử…