Phát triển mô hình nông nghiệp dinh dưỡng để “không còn nạn đói”

Sau hơn ba năm triển khai chương trình hành động quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực, những mô hình nông nghiệp dinh dưỡng được thí điểm tại các địa bàn đặc biệt khó khăn ở tỉnh Lai Châu đã góp phần cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.