Phát triển bền vững kinh tế biển Khánh Hòa

NDO -

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợpTỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. 

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa; các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 24/12/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Kết luận số 53-KL/TW), nhấn mạnh: “Đồng ý chủ trương phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế-du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, tỉnh Khánh Hòa đã khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển, đạt một số chỉ tiêu đặt ra, trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế; từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng vẫn chưa Hòan thành. Tỉnh chưa đạt được các tiêu chí để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; chưa thực sự là động lực phát triển của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy mô kinh tế của tỉnh còn khá nhỏ, sức chống chịu không cao, tăng trưởng chưa bền vững; nguồn thu ngân sách chưa ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu; phát triển văn hóa-xã hội còn bất cập…

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, làm sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, đặc biệt đi sâu phân tích nhất là những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hạn chế như: nhận thức, cơ chế, chính sách, nguồn lực và khâu tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ những nghiên cứu về vị trí địa kinh tế, địa chiến lược; tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều đại biểu cho rằng cần phát huy vai trò “hạt nhân” trong liên kết vùng trong phát triển du lịch, sớm đưa thành phố Nha Trang trở thành “Trung tâm du lịch” của vùng và tiến tới của quốc gia. Về kinh tế biển, cần tăng cường kết nối để đưa Khánh Hòa trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực…

Để phát triển bền vững kinh tế biển Khánh Hòa, cần coi trọng công tác quy hoạch, khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển một cách hiệu quả, gắn với bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo; chú trọng sử dụng hợp lý vùng ven biển, các đảo và các thủy vực ven bờ (đầm, vũng, vịnh) phù hợp với bản chất tự nhiên và thế mạnh của từng loại hình…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao các tham luận cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu. 

Hội thảo thống nhất khẳng định, với vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế cũng như để đảm bảo an ninh, quốc phòng, gắn với bảo vệ vững chắc quyền biển đảo, Khánh Hòa cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, để hướng tới phát triển bền vững, trên cơ sở khai thác tốt, có hiệu quả các lợi thế tiềm năng hiện có. 

Hội thảo cũng đã gợi mở những định hướng lớn có tính đột phá và phù hợp với các xu thế phát triển của quốc tế, toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0… Từ đó, thống nhất đề nghị Trung ương có chủ trương, định hướng mới, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, tạo động lực cho Khánh Hòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.