Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới

Sáng 2-10, Ban Chỉ đạo các đề án 343, 704 của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và “Giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo.

Triển khai Đề án 343 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xác định bốn phẩm chất đạo đức cốt lõi của phụ nữ gồm: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Sau năm năm triển khai, đề án đạt 100% mục tiêu đề ra. Cụ thể, hơn 70% phụ nữ và 95% hội viên được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; 95% số cán bộ hội được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Đề án 704 về giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt được triển khai mạnh mẽ ở các địa phương. Kết quả, gần 8,5 triệu bà mẹ, gần ba triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được trang bị kiến thức, thay đổi hành vi nuôi dạy con; gần 3,8 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận kiến thức về sức khỏe, sinh sản và giáo dục kỹ năng sống.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đạt được của hai đề án, qua đó phát huy vai trò to lớn, tích cực của phụ nữ trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đạo đức trong gia đình, xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, những nội dung của hai đề án cần tiếp tục được triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực hơn. Các mô hình, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức, lối sống cần được tổ chức hiệu quả, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của phụ nữ Việt Nam trong tình hình mới của đất nước.