Góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Phát huy dân chủ trong phòng, chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phát biểu ý kiến khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, để phát huy dân chủ trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã coi trọng phương châm lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân nghe và làm cho nhân dân tin tưởng. Mặt trận đã và đang định kỳ tổ chức tiếp xúc các tầng lớp nhân dân, có tổng hợp, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua phát huy dân chủ, cũng góp phần huy động mọi tầng lớp nhân dân vào việc phòng, chống tham nhũng với quan điểm phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Công tác chủ trì, phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị, các bộ, ngành liên quan triển khai giám sát và phản biện xã hội trong các lĩnh vực bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Khẳng định dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển xã hội, với sự phát triển mạnh mẽ của in-tơ-nét, dân chủ càng có điều kiện để phát huy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người làm công tác quản lý nhà nước tham dự tọa đàm phân tích sâu sắc, đề xuất và kiến nghị những nội dung cụ thể liên quan phương hướng và giải pháp phát huy dân chủ trong thời kỳ in-tơ-nét, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội.

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cho rằng, Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và dưới tác động của toàn cầu hóa thì phát huy dân chủ vừa tạo động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước, vừa là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế thành công. Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý vĩ mô cần coi phát huy dân chủ là phương thức quản lý và điều tiết xã hội hữu hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng, một chính sách xã hội khó đạt đến hiệu quả tối ưu nếu bỏ qua sự phản biện, thẩm định về mặt chuyên môn. Nếu không dựa vào cơ chế dân chủ thì khó có thể ngăn chặn hữu hiệu sự thao túng của các nhóm lợi ích, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Muốn phát huy dân chủ, thì vấn đề quan trọng là cần thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát và phản biện xã hội và chính hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả.