Phát động thi đua trên công trình thanh niên Thủy điện Lai Châu

Ngày 24-10, tại công trình thanh niên Thủy điện Lai Châu, Trung ương Đoàn, Tổng Công ty Sông Đà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ký kết và phát động các hoạt động thi đua cao điểm vì mục tiêu phát điện Tổ máy số 1 trên công trình thanh niên Thủy điện Lai Châu.

Theo đó, tuổi trẻ công trình cần khẩn trương hoàn thành một số hạng mục trong năm nay như lắp đặt thiết bị cơ điện Tổ máy số 1, thiết bị phụ nhà máy, thiết bị cơ khí thủy công đáp ứng mục tiêu ngập nước, chạy không tải từ ngày 13-12 và phát điện Tổ máy số 1 ngày 31-12-2015. Hoàn thiện toàn bộ các buồng phòng nhà máy phạm vi Tổ máy số 1 và thời gian lắp ráp trước ngày 15-12. Hoàn thành bê-tông nút cống dẫn dòng cuối tháng 11. Hoàn thành xây dựng và kiến trúc các hành lang, nhà tiền sảnh hạ lưu nhà máy, bê-tông sân đường nhà máy và đường vận hành vào nhà máy trước ngày 31-12-2015… Đây là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ góp phần vào khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.