Tọa đàm về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ Tư, 20-10-2021, 16:55
Nhiều đại biểu đưa ý kiến tham luận nhằm tăng hiệu quả cải cách hành chính.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giảm phiền hà cho người dân.

Theo kết quả năm 2020, tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020 là 94.02/100 điểm xếp thứ 3/17 bộ. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm ba bộ dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Bộ Tư pháp cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác chuyên môn và coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước; trong thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của bộ và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tăng cường nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm để qua đó, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những nội dung cải cách hành chính còn bị trừ điểm.

Thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác tư pháp địa phương, nhất là trong tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ và trong việc thực hiện các nội dung phân cấp thực hiện quản lý nhà nước giữa bộ và địa phương.

Chú trọng và bảo đảm kịp thời hơn nữa trong công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trả lời kiến nghị địa phương. Kịp thời tổng hợp, xử lý các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý. Đồng thời, quan tâm hơn nữa việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan tư pháp địa phương, các hiệp hội thuộc phạm vi quản lý trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách.

LÊ TÚ