UPCoM tháng 5: Giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng 40% so tháng trước

Thứ Sáu, 10-06-2022, 14:55
(Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tháng 5, thị trường UPCoM trong tiếp tục xu hướng sụt giảm khá mạnh về giá và khối lượng giao dịch của các cổ phiếu. Tuy nhiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng mạnh so tháng trước; giá trị mua ròng đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng hơn 40% so tháng trước.

Theo đó, chỉ số UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 95,45 điểm, giảm 8,49% so tháng trước. Tính bình quân toàn thị trường, khối lượng giao dịch (KLGD) đạt xấp xỉ 48,47 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch (GTGD) đạt hơn 827 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 32,66% và 42,33% so tháng trước.

Cá biệt, tại phiên giao dịch ngày 13/5 được ghi nhận là phiên có KLGD cao nhất trong tháng với 81,7 triệu cổ phiếu và phiên giao dịch ngày 31/5 là phiên có GTGD cao nhất tháng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng đạt 1,25 triệu tỷ đồng, giảm 5,61% so tháng trước.

5 cổ phiếu được được giao dịch nhiều nhất tháng 5 là BSR, C4G, VHG, VGT, ABB với khối lượng giao dịch lần lượt là 173 triệu, 66 triệu, 66 triệu, 59 triệu, 41 triệu cổ phiếu.

Trong tháng 5, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng mạnh so tháng trước,  mua vào hơn 727 tỷ đồng và bán ra 499 tỷ đồng, giá trị mua ròng đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng hơn 40% so tháng trước.

Trong đó, các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, ACV, QNS, QTP, CLX với KLGD lần lượt là 17,1 triệu, 1,4 triệu, 1,3 triệu, 849 nghìn, 626 nghìn cổ phiếu.

Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, ACV, VEA, VTP, QNS với KLGD lần lượt là 5,7 triệu, 1,3 triệu, 985 nghìn, 881 nghìn, 758 nghìn cổ phiếu. Tổng KLGD trong tháng 5 của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,4 triệu cổ phiếu, tăng 40% so tháng trước.

Thị trường UPCoM tháng 5 đón nhận thêm 7 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, tăng 72 % so tháng trước. Tại ngày cuối tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này đạt 863 doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBCKNN tại công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 về việc công bố dữ liệu giao dịch tự doanh, từ ngày 20/5/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố thông tin về kết quả giao dịch tự doanh trên thị trường UPCoM.

Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán.

M.K