Lịch chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ 21 đến 25-9

Thứ Bảy, 19-09-2020, 10:30
(Ảnh minh họa)

Danh sách 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 21 đến 25-9, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 25-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 28-9.

* Ngày 28-10, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 28-9.

* Ngày 12-10, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 28-9.

* Ngày 9-10, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 28-9.

* Ngày 25-12, CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 28-9.

* Ngày 28-10, CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UPCoM: PCM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 243 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-9 và ngày ĐKCC là 28-9.

* CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000:969 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 969 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000:281 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 281 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* Ngày 12-10, CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP Thế kỷ 21 (UPCoM: C21) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000:957 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 957 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* CTCP Xi-măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* Ngày 9-10, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-9 và ngày ĐKCC là 25-9.

* Ngày 7-10, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 11-10, CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (UPCoM: VSE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 30-9, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-9 và ngày ĐKCC là 24-9.

* Ngày 9-10, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-9 và ngày ĐKCC là 23-9.

* CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 22-9 và ngày ĐKCC là 23-9.

* Ngày 8-10, CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-9 và ngày ĐKCC là 22-9.

* Ngày 20-10, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-9 và ngày ĐKCC là 22-9.

* Ngày 23-10, CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.080 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-9 và ngày ĐKCC là 22-9.

* 35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 14 đến 18-9

THIÊN HƯƠNG