Phấn đấu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch cơ bản mang tính chiến lược về quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch tổng thể phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp- xây dựng, giao thông - vận tải, thương mại - du lịch, văn hóa - thể thao, y tế - giáo dục… hướng tới xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cầu Hàn vừa được thông xe ngày 22-10, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.
Cầu Hàn vừa được thông xe ngày 22-10, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.

Kinh tế phát triển toàn diện

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, năm năm qua, kinh tế tỉnh Hải Dương có bước tiến khá toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,9%/năm (cao hơn bình quân chung của cả nước). Năm 2015, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 76.734 tỷ đồng (tăng gần hai lần năm 2010); thu nhập bình quân đạt 2.000 USD/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,1%/năm, vượt so với mục tiêu đề ra. Hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt nhờ thực hiện tốt chính sách “tam nông”, tập trung vào các yếu tố “năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả”, gắn với bảo đảm an ninh lương thực và vệ sinh môi trường. Điểm nhấn ở khu vực nông nghiệp, nông thôn là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Bằng nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 64 xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí nông thôn mới (chiếm 28,3% tổng số xã), đạt 110% mục tiêu đề ra. Hải Dương đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông ở khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt.

Bằng sự cố gắng của toàn thể cán bộ và nhân dân trong việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn, Hải Dương đã huy động được 2.210 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng, nâng cấp 2.350 km đường giao thông nông thôn; đến nay 92,5% số đường xã và liên xã, 91,7% đường thôn, 88,6% đường xóm đạt chuẩn nông thôn mới. Mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tới 100% các xã; với việc đầu tư xây mới, nâng cấp và đưa vào sử dụng gần 80 công trình cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2015 đạt 85% và đứng đầu cả nước. Hải Dương không những đáp ứng tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh mà còn cung cấp nước sạch cho một số địa bàn nông thôn các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện, hướng tới những giá trị mới ở nông thôn.

Quy mô sản xuất công nghiệp - xây dựng ở Hải Dương cũng tăng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm. Quy mô ngành công nghiệp năm 2015 gấp gần 2,2 lần năm 2010. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh phát triển khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 13,5%/năm và từng bước trở thành nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Tiêu biểu là công nghiệp điện tử tăng bình quân 14%/năm, sản xuất vật liệu xây dựng tăng 8,3%/năm, may giày tăng 7,7%/năm, chế biến nông sản thực phẩm tăng 9,1%/năm. Tỉnh đã quy hoạch, phát triển 18 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.000 ha, trong đó 10 khu đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 60%; quy hoạch 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.400 ha, bước đầu thu hút 301 dự án đầu tư với diện tích thuê đất 601 ha... Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm hoàn thiện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; việc nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I, thị xã Chí Linh lên đô thị loại III, huyện Kinh Môn lên thị xã được tích cực triển khai, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Nhìn chung, các nguồn vốn huy động ở Hải Dương được quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh đã tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng quan trọng có tác động tới phát triển liên vùng và phục vụ đời sống dân sinh, nhất là các trục giao thông chính, hệ thống đường giao thông nông thôn, mạng lưới cấp nước sạch, dự án cầu Hàn, nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt, nút giao lập thể tại Ngã Ba hàng. Một số dự án quan trọng cũng đang được tích cực đầu tư như đường trục Bắc Nam, đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; hệ thống đường dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhân dân các địa phương phát triển kinh tế, du lịch và mở rộng thông thương với nhiều tỉnh, thành phố. Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh nói chung và hạ tầng khu vực nông thôn đã được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc để Hải Dương vững bước đi lên.

Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Để Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, sát hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Tỉnh tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; chú trọng phát triển sản xuất theo quy mô công nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung có hạ tầng đồng bộ, sản xuất sản phẩm sạch; hình thành vùng “nông nghiệp đô thị” gắn sản xuất với cung ứng sản phẩm cho các đô thị lớn trong vùng. Tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, ưu tiên đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng thiết yếu; hoàn thành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy vùng sản xuất; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm nông thôn phát triển bền vững. Trong công nghiệp, xây dựng; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và các dự án chế biến nông sản gắn với quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu tập trung. Coi trọng phát triển, nâng cao năng lực và tỷ trọng của các ngành công nghiệp có lợi thế, có giá trị nội địa hóa cao, như: điện tử, viễn thông, thép chất lượng cao, thép chuyên dụng, ô-tô, vật liệu xây dựng mới, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ của ngành cơ khí, dệt may, da giày. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Dương (vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD) tại Kinh Môn. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển công nghiệp với quy mô, trình độ phù hợp với định hướng chung và lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong tỉnh. Quan tâm hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; xác lập quyền sở hữu trí tuệ và quan tâm thực hiện chính sách khuyến công đối với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các ngành sản xuất trong lĩnh vực xây dựng. Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây không nung; thực hiện xóa bỏ các lò gạch thủ công; khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng các công trình phục vụ phát triển dịch vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ cao trong ngành dịch vụ. Phát triển hệ thống chợ, ưu tiên xây dựng các chợ đầu mối. Thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn, hiện đại tại các địa bàn trọng điểm đông dân cư và các đô thị mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch có chất lượng, gắn du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, làng nghề với các di tích lịch sử, danh thắng như: Côn Sơn - Kiếp Bạc, An Phụ - Kính Chủ, Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), đảo Cò (Thanh Miện), sông Hương (Thanh Hà). Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước sau đổi mới sắp xếp, đồng thời quan tâm hỗ trợ các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, gia nhập thị trường của các doanh nghiệp.

Để xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương Vương Đức Sáng, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tỉnh Hải Dương phấn đấu trong nhiệm kỳ tới là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Muốn vậy, các cấp, các ngành cần quan tâm đến một số giải pháp như: Chú trọng công tác quy hoạch, công khai các quy hoạch, bảo đảm công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch đầu tư phát triển; tập trung vào lập quy hoạch phát triển cấp vùng, gắn với quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị và quy hoạch các ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu. Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các kênh vận động, xúc tiến đầu tư thông qua các diễn đàn kinh tế, các định chế tài chính, các tập đoàn trong nước và quốc tế; quan tâm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, nhà đầu tư duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt mô hình một cửa, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư.

Tuy vậy, quá trình phát triển ở Hải Dương đã và sẽ còn nảy sinh không ít vấn đề phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ Hải Dương phải đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cấp; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.