Phân bổ hơn 502 tấn gạo hỗ trợ 16.431 hộ ở Thanh Hóa

NDO -

NDĐT - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ 502,335 tấn gạo hỗ trợ 16.431 hộ, 33.489 nhân khẩu thiếu lương thực kỳ giáp hạt ở tám huyện và hội viên hội người mù tỉnh.

Theo đó, Thanh Hóa phân bổ số lượng gạo xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15kg gạo trong thời gian một tháng. Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm giao gạo cứu trợ theo hình thức đóng bao bảo đảm tiêu chuẩn dự trữ quốc gia tại trung tâm xã và các đơn vị được cứu trợ (nơi có đường ô-tô đi đến).

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức bình xét công khai, dân chủ, cấp đúng, cấp đủ số lượng, chất lượng gạo cho các hộ được hỗ trợ, có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng gạo được cấp đợt này và nguồn lực của địa phương để thực hiện cấp hỗ trợ gạo cứa trợ cho nhân dân kịp thời đến người hưởng lợi xong trước ngày 20-5-2016; chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện cấp gạo cho nhân dân; không cấp gạo bình quân, không để hiện tượng tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát, lãng phí và phiền hà xảy ra.