Nông dân Thủ đô nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP

NDO -

Ngày 26-11, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức toạ đàm “Thúc đẩy sự tham gia của các cấp hội và hội viên nông dân thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Người dân tìm hiểu các sản phẩm OCOP.
Người dân tìm hiểu các sản phẩm OCOP.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận khẳng định: trong những năm qua các cấp Hội đã tích cực vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, sản xuất theo quy hoạch vùng tập trung chuyên canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm về công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện Chương trình OCOP, trong đó nhấn mạnh đến việc liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm qua việc xác lập quyền khai thác, quyền sở hữu nhãn hiệu nông sản và làng nghề; xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; Phát huy lợi thế và nâng tầm giá trị các sản phẩm đặc sản và truyền thống của mỗi địa phương.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân các huyện tham dự. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế từng địa phương, tạo nên chuỗi giá trị và thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Thủ đô…

Kết luận buổi toạ đàm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, trong thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình OCOP để các hội viên nông dân nhận thức đúng, tích cực tham gia chương trình nhằm thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hội viên về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn; thúc đẩy liên kết “6 nhà” tham gia chặt chẽ, hiệu quả vào lộ trình xây dựng thương hiệu nông sản; tập trung phát triển một số nông sản chủ lực để hình thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Đồng thời, xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể, tiến tới đủ điều kiện đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP…