Niềm vui ngày khai trường

Hôm nay ngày 5/9, là ngày khai giảng của hầu hết các trường trong hệ thống trường học phổ thông, cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
0:00 / 0:00
0:00

Cùng với niềm háo hức của các lứa học sinh, niềm vui của đông đảo các phụ huynh, là sự kỳ vọng của toàn xã hội về một nền giáo dục phát triển. Đặc biệt, là rất nhiều những quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ những con người làm công việc “trồng người”.

Ngày khai giảng 5/9 cùng với những ước mơ, hoài bão, cũng như niềm tin, tâm niệm và hy vọng, cùng âm thanh vang vọng của tiếng trống trường, chính là sự kiện nhắc nhở chúng ta ý thức sâu sắc thêm một điều. Rằng giáo dục luôn là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của một quốc gia, cho đến mỗi gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng con người, vun đắp cho thế hệ tương lai.

Xác định vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn dân đã dành nhiều quan tâm đặc biệt đến sự học; triển khai nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên nguồn lực, nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp trồng người. Cùng với đó, không quên chăm lo thiết thực cho những người công tác trong ngành giáo dục; đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất; tích cực thực hiện đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục... bảo đảm cho sự phát triển, vươn lên của việc dạy dỗ, học hành.

Trên những thành tựu quan trọng đã gây dựng được của sự nghiệp trồng người, trước những vấn đề, câu hỏi, thách thức lớn lao của thời cuộc, đông đảo người dân cả nước đang tiếp tục gửi nhiều kỳ vọng đến ngành giáo dục nói chung, đến các nhà quản lý giáo dục ở các cấp, các đơn vị giáo dục, và đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo - những người trực tiếp “chở đò” đưa thế hệ trẻ sang bờ tri thức, đến bến trưởng thành của đạo đức, tâm hồn. Đó là hy vọng, mong mỏi về nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới tích cực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong phương pháp dạy học; trong việc xây dựng chương trình, nội dung học tập; trong việc tổ chức thi cử, đánh giá, xét chọn đối với học sinh các cấp; trong việc xây dựng, duy trì và phát triển môi trường giáo dục, văn hóa giáo dục một cách trong sạch, lành mạnh, lâu bền; và một cách bao quát, trong sự tích cực tiếp nhận tinh hoa tri thức, trí tuệ của nhân loại, song hành với lan tỏa những giá trị nhân văn của dân tộc.

Những mong đợi đó, vốn đã được gửi gắm tha thiết lâu nay. Nhưng trong những ngày mang tính biểu tượng của sự học, của tinh thần tôn vinh giáo dục, “tôn sư trọng đạo” như ngày khai giảng 5/9 hôm nay, mong đợi càng được khơi lên như những làn gió mới, chào đón năm học mới 2022-2023, chào đón sự khởi sắc và những nét mới của sự nghiệp “trăm năm trồng người” để đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.