Những kỳ vọng mới

Những ngày qua, báo chí, dư luận trong xã hội rất quan tâm đến việc Đảng và Nhà nước bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và Thủ đô Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00

Thời gian qua cũng vậy, mỗi dịp bộ, ngành, địa phương có cán bộ lãnh đạo mới, người dân đều hết sức quan tâm với nhiều nội dung bàn luận sôi nổi. Rộng hơn, là công tác tổ chức nhân sự, bồi dưỡng cán bộ, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước ta.

Mối quan tâm đó thể hiện tâm huyết của quần chúng, luôn dõi theo nhiều mặt hoạt động của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, quản lý đất nước, bộ, ngành, địa phương. Đồng thời cũng cho thấy nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với việc phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên được giao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của ngành nghề, địa phương.

Nhưng bên cạnh đó, cũng cần thiết không kém là sự theo sát và mong mỏi, kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa bàn trực thuộc. Đó là những người sẽ tham gia tổ chức, điều hành và cả chỉ đạo công việc ở nhiều khâu, nhiều mảng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy lãnh đạo bộ, ngành, địa phương. Cao hơn là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Phải nói rằng, xã hội luôn có những kỳ vọng rất lớn đối với các cán bộ vẫn được coi như “tư lệnh ngành”, “bộ tư lệnh ngành”, người đứng đầu hay những vị trí chủ chốt của tỉnh, thành phố. Nhưng cũng cần thấy rằng, bên cạnh sự quản lý, điều hành của các “tư lệnh đó”, không thể thiếu sự thống nhất, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp, cũng như tài năng, tâm huyết, năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên. Rất nhiều người trong số đó trực tiếp làm việc ở các đơn vị, các cơ sở, địa bàn, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải quyết trăm công nghìn việc hằng ngày của lĩnh vực, ngành nghề, địa phương. Đó cũng chính là những người giúp việc, tư vấn cho đội ngũ lãnh đạo; tham gia xây dựng chính sách, cơ chế; góp ý, đề xuất với đội ngũ lãnh đạo những việc cần làm, cần cải thiện, sửa đổi để hiệu quả công tác chung được tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Bởi thế, chờ đợi và quan sát các “thuyền trưởng” mới sẽ làm gì để thúc đẩy ngành nghề, địa phương phát triển; khắc phục những tiêu cực đã có; phát huy những yếu tố tích cực của con người, địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội; các tầng lớp nhân dân cũng cần “san sẻ” kỳ vọng và cả đòi hỏi của mình đến đội ngũ cùng chèo lái những con thuyền lớn. Đó cũng là mong đợi một cách chính đáng, bình đẳng và tinh thần giám sát chặt chẽ hướng tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những người với kinh nghiệm trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng được kỳ vọng sẽ chèo lái con tàu của ngành mình, địa phương mình để tạo ra nguồn sinh khí mới, động lực mới vượt qua những khó khăn, thử thách trong thời gian tới, nhằm mang lại những thành tựu mới, những thành công, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của người dân.