Ngành thể thao khẩn trương phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:18

Tổng cục trưởng Thể dục - Thể thao Vương Bích Thắng vừa ký ban hành Công văn số 994/TCTDTT-VP về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 sau khi tình hình dịch bệnh đã có những diễn biến phức tạp ở nước ta.

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục phối hợp các liên đoàn thể thao, hiệp hội thể thao địa phương theo dõi, giám sát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức các sự kiện thể thao, nhất là các sự kiện thể thao đang trong thời gian tổ chức, rà soát kế hoạch đăng cai tổ chức các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch; căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, đề xuất hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức các sự kiện thể thao từ nay tới cuối năm 2020. Đối với các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ vận động viên, huấn luyện viên...

PV