Nhiều chương trình đào tạo ĐH của Việt Nam được kiểm định quốc tế công nhận

NDO -

NDĐT - Một số cơ sở đào tạo bậc đại học của Việt Nam đã tích cực tham gia kiểm định quốc tế, xếp hạng trường và kiểm định thành công chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều chương trình đào tạo ĐH của Việt Nam được kiểm định quốc tế công nhận

Theo Bộ GD-ĐT để tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo trong nhà trường, từ năm học 2014-2015, hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đã chú trọng công tác bảo đảm chất lượng đào tạo như: Thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của đơn vị bảo đảm chất lượng; Tiến hành xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ (IQA); Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch và tổ chức tự đánh giá nội bộ chất lượng các hoạt động của nhà trường và chất lượng đào tạo; Tham gia tập huấn về kiểm định chương trình theo chuẩn ABET, AUN-QA.

Một số trường đã liên hệ với tổ chức kiểm định quốc tế (ABET, AUN-QA) và kiểm định thành công chương trình đào tạo như: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ.

Năm học này có thêm hai cơ sở đào tạo được ABET kiểm định công nhận, 5 chương trình đào tạo được AUN-QA kiểm định và công nhận. Cả nước hiện có 55 chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế kiểm định và công nhận.

Các Trung tâm kiểm định chất lượng trong nước đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kiểm định, chỉ đạo các cơ sở đào tạo chủ động triển khai công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, đăng ký kiểm định với các tổ chức kiểm định, triển khai tự đánh giá.

Trong tháng 10-2015, Trung tâm kiểm định chất lượng của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định chất lượng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Đây là cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên đầu tiên được kiểm định theo hệ thống văn bản mới, mở đầu cho việc kiểm định chất lượng trong toàn hệ thống.

Năm học 2015-2016, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ nhanh chóng triển khai kiểm định và công nhận các cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục đạt chất lượng, khuyến khích các cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín của quốc gia, khu vực và quốc tế .