Nhân lên sức mạnh đoàn kết trong Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí”. Trải qua 92 năm, đoàn kết đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổng kết, đánh giá: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị là nội dung quan trọng trong bài học kinh nghiệm đầu tiên về công tác xây dựng Đảng.

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: baobacninh.com.vn)
Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: baobacninh.com.vn)

Thành phố Từ Sơn là cửa ngõ và là trung tâm thứ hai về hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh; đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đây là điểm tựa tạo động lực bứt phá thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Giải pháp đầu tiên thành phố triển khai là giữ vững nguyên tắc, kỷ luật Đảng. Đã có lúc, có nơi, một số cấp ủy đảng cơ sở để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước, làm giảm sút uy tín, niềm tin trong cán bộ, nhân dân. Thành ủy kiên quyết yêu cầu người đứng đầu đảng bộ, chính quyền kiểm điểm, nhận rõ khuyết điểm và buộc từ chức, không bố trí công tác khác dù thuộc diện cán bộ trẻ. Thành ủy ban hành hai nghị quyết về quản lý đất đai và quản lý trật tự đô thị trong đó gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan và quy định về tập thể, cá nhân cấp dưới chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Ngay sau đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đối thoại trực tiếp với tất cả bí thư các phường, xã, tổ dân phố, thôn, xóm, giải đáp mọi thắc mắc, kiến nghị tạo thống nhất toàn hệ thống chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, trong công tác lựa chọn, bố trí, bổ nhiệm, ngoài các tiêu chuẩn, quy định chung, Thành ủy lấy kết quả, thành tích công tác làm điều kiện ưu tiên và được công khai rộng rãi.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta cần quý trọng bài học về sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất. Tinh thần ấy lại càng cần thiết trong điều kiện chúng ta đang phải đối đầu với những hiểm họa như đại dịch Covid-19. Để nhân lên sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất, từ thực tế Đảng bộ thành phố Từ Sơn cho thấy, các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình ở mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, vun đắp tình đồng chí, nghĩa Đảng, tình dân… Đây là những giải pháp quan trọng để giữ gìn và phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng.