Phát huy vai trò “pháo đài” và “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 tại Bến Tre

Thứ Bảy, 11-09-2021, 02:55
Tỉnh Bến Tre kiểm soát chặt chẽ để giữ vững “vùng xanh”.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tỉnh Bến Tre đang thực hiện tốt chủ trương lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong cuộc chiến phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19 nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân. Đây là yếu tố then chốt để tỉnh Bến Tre sớm kiểm soát được dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”.

Nội dung này được hiểu là các xã, phường, thị trấn phải có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả để trở thành chỗ dựa vững chắc, che chắn, hỗ trợ bảo vệ người dân chống lại dịch Covid-19. Xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, có mối quan hệ gần gũi, mật thiết với nhân dân, đến với dân nhanh nhất.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, mỗi “pháo đài” cần phải vận động, kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; “pháo đài” phải vững chắc, luôn tỉnh táo, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống, phù hợp thực tiễn địa phương.

Người dân là “chiến sĩ”, vừa là trung tâm, cần phải được chăm lo, phục vụ; vừa là chủ thể, cần phải trực tiếp tham gia vào phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định, sự chủ động, tích cực của người dân đóng vai trò quyết định sự thành công trong phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Chúng ta chỉ có thể đẩy lùi dịch bệnh khi và chỉ khi người dân thật sự tham gia vào cuộc và tích cực thực hiện một cách chủ động, tự giác; do đó, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Chúng ta cần nhận thức, xác định rõ công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và từng người dân tại Bến Tre. Để phát huy tốt vai trò nêu trên cần bảo đảm công tác chống dịch hoạt động có hiệu quả, nhịp nhàng, chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”

Thứ nhất, phương thức trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện “pháo đài” là cấp ủy tại 157 đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre lãnh đạo, định hướng thông qua việc ban hành Nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy; chính quyền cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hưởng ứng, tham gia, giám sát; người dân thực hiện, tích cực, chủ động.

Trong đó, tập trung ưu tiên phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động tấn công, thực hiện quyết liệt hơn nữa, “thần tốc hơn nữa”, chắc chắn hơn nữa công tác phòng, chống dịch. “Pháo đài” tại 157 xã, phường, thị trấn là đơn vị điều phối lực lượng, kiểm soát chặt chẽ người vào, ra địa phương mình; triển khai các giải pháp quản lý cách ly triệt để.

Đồng thời, phải quản lý và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo vệ sức khỏe cho công nhân và người lao động; tổ chức tốt việc cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa thiết yếu cho người dân; phối hợp chặt chẽ cơ quan đầu mối giúp người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản đến thời kỳ thu hoạch, nhất là nông sản có sản lượng lớn.

Thứ hai, các “pháo đài” tại tỉnh Bến Tre phải đặc biệt coi trọng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản, đây là lực lượng góp phần rất quan trọng cho thành công trong chiến thắng dịch Covid-19. Mỗi Tổ Covid cộng đồng phụ trách từ 20 đến 40 hộ gia đình để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Các “pháo đài” phải kiện toàn các Tổ Covid cộng đồng, vận động những người có uy tín tại địa bàn tham gia nhằm nắm tình hình, thông tin, tuyên truyền, vận động và giám sát người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh. 

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, động viên không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau; kịp thời báo cáo các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ; tiếp tục duy trì mô hình đi chợ thay từ chính người dân, Tổ nhân dân tự quản, Tổ Covid cộng đồng, để hỗ trợ người dân mua hàng hóa trong thời gian thực hiện quy định giãn cách. Triển khai rất khẩn trương các chương trình an sinh xã hội, sớm triển khai chi hỗ trợ những gia đình chính sách, gia đình có công với nước, người lao động mất việc làm, hộ nghèo, người neo đơn, lang thang cơ nhỡ,… 

Thứ tư, tổ chức hoạt động có hiệu quả hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở; bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, tiêm vắc-xin tại địa phương; nắm bắt kịp thời, linh hoạt giải quyết, hỗ trợ cho người dân; phải bảo đảm để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất, kịp thời nhất các hoạt động y tế trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe. Tăng cường lực lượng công an, dân quân để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát; theo dõi chặt để kịp thời xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. 

Thứ năm, cấp ủy, chi ủy ấp, khu phố trực tiếp lãnh đạo, cần phát huy vai trò của trưởng ấp, khu phố trong việc phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi, giám sát, giải thích cho người dân hiểu rõ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh, thông tin cập nhật hằng ngày về tình hình dịch bệnh, kết quả phòng, chống dịch bệnh, các gương điển hình hay, cách làm tốt, các trường hợp xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh tại địa phương,… 

Thứ sáu, cung cấp những thông tin, hướng dẫn cần thiết, ứng dụng công nghệ số và phương thức thông tin liên lạc nhanh đến từng hộ gia đình. Tỉnh Bến Tre đã thiết lập và thông tin số tổng đài 1900868697 để tiếp nhận phản ánh hỗ trợ các vấn đề khó khăn về lương thực, thực phẩm và nhu cầu hàng hóa thiết yếu; các vấn đề kết nối, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm nông sản; số tổng đài 1900868698 sẽ tiếp nhận phản ánh hỗ trợ các vấn đề về chăm sóc sức khỏe khi có các biểu hiện của nhiễm Covid-19 và các vấn đề khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thiết lập và cung cấp số điện thoại của địa phương, xã, phường, thị trấn cho người dân như: số điện thoại của người điều phối hỗ trợ mua giúp hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ khi thiếu lương thực, thực phẩm; số điện thoại tư vấn chăm sóc sức khỏe; số điện thoại để người dân báo khi phát hiện vi phạm phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức ứng dụng các nhóm Zalo hoặc ứng dụng mạng xã hội phù hợp để kịp thời, thuận tiện thông tin liên lạc nhanh, đối với trường hợp người không sử dụng Zalo thì phải cung cấp số điện thoại bảo đảm thông tin liên lạc.

Mỗi người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch

Thứ nhất, mỗi người dân là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “lô cốt” đồng lòng, ra sức bảo vệ “pháo đài” xã, phường, thị trấn của mình; kiên định, quyết tâm chống dịch như chống giặc; tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Đặc biệt, đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt, công tác, cư trú, sinh sống trên địa bàn, phải thể hiện vai trò nêu gương, tuyên truyền, vận động và thực hiện để nhân dân noi theo; đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thứ hai, mỗi người dân - “chiến sĩ” thường xuyên cập nhật, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K. Đặc biệt là khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì cần phải thực hiện thật nghiêm.

Thứ ba, mỗi người dân - “chiến sĩ” là một chăm sóc viên nâng cao sức đề kháng, ăn, uống, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên, theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và gia đình, ít nhất là cũng phải hiểu rõ triệu chứng, diễn biến để có biện pháp ứng phó phù hợp từng lúc khi không may bản thân, người thân mắc bệnh.

Thứ tư, mỗi người dân - “chiến sĩ” chủ động, tiếp cận các kênh thông tin chính thống để cập nhật diễn biến dịch Covid-19 và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại xã, phường, thị trấn - “pháo đài” đang cư trú. Chủ động, tích cực tham gia nhóm Zalo Tổ Covid cộng đồng, cập nhật thông tin kịp thời, đẩy mạnh công tác tự tuyên truyền cho người thân mình cùng nắm và cùng thực hiện có kết quả.

Thứ năm, mỗi người dân - “chiến sĩ” là một tuyên truyền viên, giám sát viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên gia đình thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, “Mỗi người dân là một camera giám sát” kịp thời thông tin cho Tổ Covid cộng đồng, các cơ quan chức năng để phản ánh tình hình và khi phát hiện trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng luân phiên canh gác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chốt kiểm soát lối vào, ra khu vực sinh sống, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19; cảnh giác, giữ an toàn cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn chống dịch có kết quả.

Để thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong việc lãnh đạo xây dựng thành công “pháo đài” và “chiến sĩ”, cần có sự cam kết về trách nhiệm chính trị để nâng cao trách nhiệm của mỗi hộ gia đình và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả xây dựng “pháo đài” và “chiến sĩ” bảo vệ vững chắc “pháo đài” đó trên mặt trận phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Tỉnh Bến Tre quyết tâm giữ vững những thành quả đã đạt được, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng; đồng thời, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn hãy phát huy và làm tốt vai trò “pháo đài”; mỗi người dân hãy là một “chiến sĩ” thực hiện “Đồng khởi mới” với ý thức, quyết tâm thực hiện nghiêm các Quy định phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Từ đó, bảo vệ cộng đồng xã hội, góp phần duy trì và tái lập “vùng xanh”, sớm tạo lập cuộc sống bình thường mới; yên tâm phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ trên quê hương xứ dừa.

LÊ ĐỨC THỌ
Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre