Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho giai đoạn “bình thường mới”

Thứ Sáu, 01-10-2021, 17:16
Khởi động chương trình theo hình thức trực tuyến.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục.

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố khởi động Chương trình “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE).

Chương trình hướng tới được 5 mục tiêu chính: Đào tạo kỹ năng số cơ bản cho sinh viên và đối tượng mới gia nhập thị trường lao động. Xây dựng một thị trường năng động, chất lượng về đào tạo nâng cao và đào tạo lại về kỹ năng số. Thúc đẩy đổi mới các sản phẩm tài chính sáng tạo cho giáo dục. Nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời xây dựng, vận hành hiệu quả Chương trình Đối tác phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong top 50 quốc gia dẫn đầu là một nỗ lực rất lớn. Từ năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), nhằm hiện thực hóa những chủ trương, định hướng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Có thể nói, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đã qua giai đoạn phát triển về số lượng, hiện đã bước vào giai đoạn trọng yếu, cần nhiều sự đầu tư theo chiều sâu để có thể tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có chất lượng cao và mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, tự động hóa… của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Để giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa các tiến bộ công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và tăng cường lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế, Việt Nam cần đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực trong nước, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên số, thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hậu Covid-19. Việc hợp tác giữa NIC và USAID để thực hiện Chương trình là hết sức cần thiết, kịp thời.

Theo Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, hoạt động USAID WISE thể hiện cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp 4.0 của Chính phủ Việt Nam. Trong đó, tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số. USAID WISE sẽ hỗ trợ các mô hình có thể mở rộng, theo định hướng thị trường và bền vững nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đối tác chính từ phía Chính phủ Việt Nam cho hoạt động USAID WISE. Hoạt động sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho NIC và kết nối các cơ quan chính phủ về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp họ có thể thực hiện đào tạo nâng cao/đào tạo lại có hiệu quả nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo. 

USAID WISE sẽ đồng hành cùng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc chú trọng đến các cơ hội phát triển kỹ năng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cho mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt tập trung ưu tiên cho phụ nữ và các nhóm yếu thế nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam.

TÔ HÀ